Akceptujemy karty:

REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin obiektów tenisowo – sportowych Centrum Tenisa Don Balon

§1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem obiektu całorocznego oraz letniego – Aleja Legionów 7 oraz Uphagena 25 w Gdańsku jest Warehouse Sport Marcin Plopa przy ul. Aleja Legionów 7 80-441 Gdańsk.

2. Obiekty są czynny w ustalonych godzinach i w oparciu o złożone zamówienia.

Na Aleja Legionów 7 (obiekt całoroczony) od 6.00 do 24.00 od poniedziałku do niedzieli oraz na Jana Uphagena 25 (obiekt sezonowy marzec – listopad) od 6.00 do 24.00 od poniedziałku do niedzieli.

3. Do gry na obiektach Don Balon uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.

4.Osoby zainteresowane szkoleniami bądź treningami proszone są o kontakt pod numerem 509-667-429.

5. Na obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz:

– spożywania posiłków,

– spożywania alkoholu,

– przebywania osób nietrzeźwych,

– palenia tytoniu,

– używania wulgarnych słów,

– wprowadzania zwierząt,

– jazdy rowerem,

– zaśmiecania kortów oraz niszczenie powierzchni kortów,

– zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

6. Na obiektach obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom kortowego lub właściciela.

7. Korzystający z obiektu ma prawo wejść na halę/korty dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić halę o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na halę nie powinny przebywać przy korcie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie.

8. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

9. Na hali obowiązuje obuwie do gry z niebrudzącą, płaską podeszwą i strój sportowy, a na kortach ziemnym obuwie płaskie (typowo tenisowe) oraz strój sportowy.

10. Właściciel oraz pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.

§2

Rezerwacja jednorazowa

1. Rezerwacja kortów, hali odbywa się poprzez interaktywną platformę internetową www.tenis4u.pl

2. Osoby nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny, nie będą miały prawa gry na obiekcie Don Balon – brak możliwości rezerwacji hal, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.

3. Odwołanie rezerwacji min. 24H przed grą. W innym przypadku, wymagana płatność 100% wartości rezerwacji.

§3 Karnety

1. Karnety uprawniają do gry po cenach rabatowych, zawartych w cenniku.

2. Zakup jednego karnetu upoważnia do 6 godzin gry.

3. Karnet należy opłacić jednorazowo z góry.

4. Posiadacze karnetów zobowiązani są do dokonywania każdorazowo rezerwacji telefonicznej (karnet to nie stała rezerwacja na dany dzień i godzinę).

5. Cena karnetu jest uzależniona od przedziałów czasowych zawartych w cenniku.

6. Karnet jest ważny przez 12 miesięcy.

7. Nie ma możliwości odwołania dokonanej rezerwacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed ustaloną datą rezerwacji

§4 Umowa o rezerwację na czas określony

1. Umowa o rezerwację na czas określony jest sporządzana na dany sezon (maj – wrzesień lub październik – kwiecień)

2. W umowie o rezerwację na czas określony ustalane są stałe dni tygodnia i godziny, w których zarezerwowany jest kort dla Najemcy. Najemca może dokonać 4-krotnego przełożenia terminu gry, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem, iż Wynajmujący będzie mógł udostępnić Najemcy halę w innym zaproponowanym przez niego terminie, mając na uwadze wcześniejsze rezerwacje innych osób.

3. Osoby zainteresowane umową o rezerwację na czas określony proszone są o kontakt mailowy pod adresem: biuro@donbalon.pl

4. W przypadku umów o rezerwację na czas określony przy ustaleniu jednej godziny w tygodniu, Najemca zobowiązany jest do dokonania opłaty za 1 miesiąc z góry.

&5 Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych, Jeżeli rezerwacja była wcześniej opłacona Wynajmujący dokona zwrotu dokonanej opłaty, a jeżeli dotyczyć to będzie umów o rezerwację na czas określony opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

2.Wynajmujący może również w przypadku gdy stan techniczny hali w danym dniu uniemożliwia grę, zaproponować Najemcy grę na innej hali / kortach albo w innym terminie zaakceptowanym przez Najemcę.

3. Regulamin obowiązuje od 01.07.2020r.

4. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz do przestrzegania postanowień w nich zawartych.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments