Akceptujemy karty:

Regulamin wynajmu

I. Ogólne Zasady Korzystania z Usług Centrum Tenisa Don Balon:

 1. Każda osoba wchodząca na teren Centrum Tenisa Don Balon zobowiązana jest do przeczytania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Prosimy o zgłaszanie się do Recepcji Klubu zarówno po wejściu, jak i przed opuszczeniem obiektu.
 3. Osobom przebywającym na terenie Centrum zabrania się:
  • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku,
  • gry w nieczystym lub zabrudzonym obuwiu,
  • używania wulgaryzmów.
 4. Klienci nieprzestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Centrum mogą zostać z niego usunięci.
 5. Klienci odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w sprzęcie i urządzeniach należących do Centrum Tenisa Don Balon.
 6. Za wypożyczone rakiety, w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu).
 7. Na terenie kortów i boisk obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, badmintona lub piłki nożnej (zakaz gry w korkach). Należy wchodzić z czystą podeszwą.
 8. Osoby niepełnoletnie są odpowiedzialne materialnie za swoje działania, a rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
 9. Centrum Tenisa Don Balon nie odpowiada za pozostawione przedmioty w szatniach i na terenie klubu.
 10. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz akwizycji. Materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko za zgodą zarządu klubu.

II. Zasady Korzystania z Kortów i Boisk w Centrum Tenisa Don Balon:

 1. Rezerwacja Kortów i Boisk:
  • Rezerwacje można dokonywać osobiście w recepcji, telefonicznie, SMS-em, lub online, podając imię, nazwisko i numer telefonu.
  • Rezerwacja na godzinę obejmuje 55 minut gry i 5 minut na udostępnienie kortu dla następnego gracza oraz posprzątanie.
  • Kolejność udostępniania kortów jest następująca: dla grup szkoleniowych, stałych rezerwacji, rezerwacji jednorazowych.
 2. Stałe Rezerwacje:
  • Rezerwacje stałe są możliwe na okres min. 3 miesięcy, po podpisaniu Umowy Najmu i uiszczeniu opłat rezerwacyjnych miesięcznie z góry do 7. dnia każdego miesiąca.
  • Za nieprzestrzeganie regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji stałej.
 3. Odwoływanie Rezerwacji:
  • Prosimy o odwoływanie rezerwacji najpóźniej 24 godziny przed planowaną grą.
  • W przypadku braku odwołania płatność za kort przepada.
  • Umowę najmu można rozwiązać z miesięcznym wypowiedzeniem.

III. Zmiana Regulaminu i Cennika:

 1. Klub Centrum Tenisa Don Balon ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

IV. Uwagi:

 1. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na uprawianie tenisa, korzystają z kortów na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia danej osoby.