Akceptujemy karty:

REGULAMIN SZKOLEŃ (ważny od 1.09.2023)

1.  Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem obiektu sportowego na ul. Aleja Legionów 7 Gdańsk Wrzeszcz i przestrzeganiem ich zasad.

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia ogólne Regulaminu obiektu sportowemu Don Balon.

3.  Warunkiem uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych przez osoby niepełnoletnie jest wyrażenie zgody przez rodziców (opiekunów) oraz przedstawienie oświadczenia rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach sportowych.

4. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzać dzieci na zajęcia i odbierać po zajęciach. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza ustalonymi godzinami zajęć szkoleniowych.

5. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór tj:

– obuwie sportowe do gry w tenisa z niebrudzącą podeszwą,

– strój sportowy (krótkie spodenki, koszulka, ew. dres)

6.  Koszt szkolenia w grupach ustalony jest wg cennika. Obowiązujące w cenniku stawki dotyczą  uczestników grających przez cały okres treningowy (październik – wrzesień), oraz zachowujących ciągłość opłat w całym okresie.

7.  W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają opłaty za szkolenia.

8.  Wpłat należy dokonywać u trenerów lub poprzez terminal i przelew na nr konta mbank: Centrum Tenisa Don Balon Marcin Plopa; Aleja Legionów; 7 80-441 Gdańsk, nr konta: 41 1140 2004 0000 3402 4264 6190

9.    Nieprzekraczalny termin wnoszenia opłat za szkolenia mija 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona. Po tym terminie osoby mogą być niedopuszczone przez trenera do udziału w zajęciach.

10.   Osoby uczęszczające w szkoleniach opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry. 

11.  Opłata za szkolenie miesięczne jest skalkulowana dla całego okresu treningowego (październik-wrzesień). Opłata miesięczna jest uśredniona, stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącach.

12.   Dni wolne od zajęć:

  • dni ustawowo wolne od pracy
  • 23 grudnia – 1 stycznia
  • Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny
  • 1-5 maja

13. Nieobecność na zajęciach sportowych nie powoduje zmniejszenia opłaty za szkolenie. Abonament dla grup szkoleniowych nie jest uzależniony od faktycznej frekwencji uczestników.

14.   Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – maksymalnie 4 razy w ciągu okresu szkoleniowego.

15. Rezygnacja z abonamentu na udział w zajęciach grupowych należy złożyć z minimum miesięcznym okresem wyprzedzenia.

16. Wykupienie tzw. jednorazowego wejścia na trening jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments