Akceptujemy karty:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – Warehouse Sport Marcin Plopa z siedzibą w Gdańsku 80-464, ul. Aleja Legionów 7, adres email: biuro@donbalon.pl

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Platforma – Serwis internetowy udostępniany przez Warehouse Sport Marcin Plopa pod adresem www.donbalon.pl

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA Warehouse Sport Marcin Plopa
ADRES ul. Aleja Legionów 7
KOD POCZTOWY 80-464
MIASTO Gdańsk
NUMER NIP 578-287-54-87
NUMER REGON 220249812

 

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku ze złożeniem zapytania w serwisie www.donbalon.pl

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: biuro@donbalon.pl

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie.

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na wysłanie do nas zapytania poprzez zamieszczony formularz kontaktowy na stronie www.donbalon.pl, musisz podać nam dane niezbędne do udzielenie Ci odpowiedzi: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.

 

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą tylko do celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i zostaną usunięte po zrealizowaniu tego celu.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 2. Dane osobowe w każdej chwili mogą być udostępniane Tobie, lub osobie przez Ciebie upoważnionej.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 4 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Masz prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych, będzie brak możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

III. KWESTIE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Warehouse Sport Marcin Plopa wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Warehoue Sport Marcin Plopa, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu Warehouse Sport Marcin Plopa, mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail i/lub numer telefonu, firma Warehouse Sport Marcin Plopa, świadczy usługę marketingu bezpośredniego – przesyłania informacji o prowadzonych promocjach i nowych usługach wdrażanych w spółce. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane celem świadczenia takiej usługi, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest uzyskana zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła na to świadomą i dobrowolną zgodę; zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Regulaminów oraz Polityki Prywatności zamieszczonych na stronie www.donbalon.pl oraz korzystania z serwisów, prosimy kierować poprzez e-mail: biuro@donbalon.pl