Szkolenia zawodnicze

 • Tenisowe szkolenie sportowe w CT Don Balon prowadzone jest wyłącznie przez trenerów i instruktorów zatrudnionych w CT Don Balon
 • Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych trenerów i instruktorów tenisa.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach 4 osobowych lub treningi indywidualne.
 • Preferowana minimalna częstotliwość treningów w tygodniu uwarunkowana jest stopniem zaawansowania i danym etapem, w jakim znajduje się dany zawodnik.
 • Cykl szkoleniowy obejmuje: Sezon Zima (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień) i Sezon Lato (maj, czerwiec, wrzesień), kontynuacją szkolenia w Sezonie Lato jest udział w Obozach Tenisowych.
 • Za plan treningów dla danego zawodnika/zawodników odpowiada Trener Prowadzący, odpowiadający za daną grupę wiekową.
 • Za plan startowy dla danego zawodnika/zawodników odpowiada Trener Prowadzący, odpowiadający za daną grupę wiekową.
 • Zapisy do CT Don Balon odbywają się za pośrednictwem biura CT Don Balon.
 • UWAGA: Jedynie członkowie klubu CT Don Balon są uprawnieni do brania udziału w zajęciach grupy sportowej.

Aby zapisać się do klubu należy:

 1. Wypełnić deklarację i złożyć w biurze klubu CT Don Balon
 2. Załączyć 1 zdjęcie portretowe – opisane imieniem i nazwiskiem
 3. Opłacić wpisowe w wysokości 200zł.
 4. Opłacić składkę członkowską (200zł na rok kalendarzowy)

 

Zasady opłat w sezonie letnim

Opłata za szkolenie sportowe rozłożona jest na dwie raty:

 • I rata płatna do 30 kwietnia ze zniżką; do 10 maja* bez zniżki.
 • II rata płatna do 30 czerwca ze zniżką; do 30 sierpnia* bez zniżki.

 

Zasady opłat w sezonie zimowym

 • Za miesiąc październik: do 20 września ze zniżką; do 10 października* bez zniżki.
 • Za miesiąc listopad: do 10 października ze zniżką; do 10 listopada* bez zniżki.
 • Za miesiąc grudzień: do 10 listopada ze zniżką; do 10 grudnia* bez zniżki.
 • Za miesiąc styczeń: do 10 grudnia ze zniżką; do 10 stycznia* bez zniżki.
 • Za miesiąc luty: do 10 stycznia ze zniżką; do 10 lutego* bez zniżki.
 • Za miesiąc marzec: do 10 lutego ze zniżką; do 10 marca* bez zniżki.
 • Za miesiąc kwiecień: do 10 marca ze zniżką; do 10 kwietnia* bez zniżki.

*jeśli opłata za treningi nie zostanie uiszczona do w/w terminu dana osoba nie może uczestniczyć w zajęciach